פרסים ומדליות

שמן הזית של סינדיאנת הגליל זוכה מדי שנה במדליות ותארים רבים בתחרויות בינלאומיות ומקומיות בשל איכותו וטעמו הייחודי. בשנת 2018 נבחר שמן הזית האורגני Extra Peaceful Olive Oil בין 100 שמני הזית הטובים בעולם, בתחרות שמן הזית היוקרתית בספרד Evooleum. עם זאת, חשוב לנו לציין, שהפרס החשוב מכולם הוא הערך המוסף החברתי שמייצרת סינדיאנת הגליל.

רשימת מדליות ותעודות מתחרויות בינלאומיות ומקומיות לשמן הזית של סינדיאנת הגליל

סוג שמן הזיתפרס/מדליהתחרותשנה
אורגני  זהב כפול + ושמן הזית הישראלי הטוב ביותרAthena International (Greece)2020
קורטינהזהבAthena International (Greece)2020
בלנד הביתכסףEVO IOOC (Italy)2020
אורגניכסףEVO IOOC (Italy)2020
אורגניזהבOlive Japan (Japan)2020
בלנד הביתכסףOlive Japan (Japan)2020
אורגניכסףBiol (Italy)2020
בלנד הביתכסףתחרות שמן ישראלי2020
סורי כסףתחרות שמן ישראלי2020
בלנד הביתGQS (Good Quality Standard)MOOOIC (Italy)2020
אורגניGQS (Good Quality Standard)MOOOIC (Italy)2020
קורטינה אורגניכסףBiol (Italy)2019
קורטינה אורגניזהבAthena International (Greece)2019
קורטינה אורגניזהבתחרות שמן זית ישראלי2019
אורגניכסףתחרות שמן זית ישראלי2019
בלנד הביתציון לשבחתחרות שמן זית ישראלי2019
אורגנינבחר בין 100 שמני הזית הטובים בעולםEVOOLEUM (Spain)2018
אורגניכסף (העיצוב הטוב ביותר)EVOOLEUM Packaging (Spain)2018
אורגניכסףEVO IOOC (Italy)2018
קורטינהזהב יוקרתיTerra Olivo (Israel)2018
בלנד הביתכסףOlive Japan (Japan)2018
אורגניזהבBIOL (Italy)2018
אורגני סוריכסףBIOL (Italy)2018
ברנע אורגניכסףBIOL (Italy)2018
אורגנימקום שני (עיצוב אריזה)BIOL Pack (Italy)2018
אורגניציון לשבחתחרות שמן זית ישראלי2018
סורי אורגניציון לשבחתחרות שמן זית ישראלי2018
בלנד הביתציון לשבחתחרות שמן זית ישראלי2018
קורטינה אורגניזהב יוקרתיTerra Olivo (Israel)2017
קורטינה אורגניזהבBIOL (Italy)2017
ברנעכסףDomina IOOC (Italy)2017
קורטינה אורגניכסףAthena (Greece)2017
קורטינה אורגניארדLondon IOOC2017
קורטינה אורגנידורג בין 50 שמני זית סחר הוגן הטובים בעולםBioPress (Gemany)2017
קורטינה וברנע אורגניעיטור כבודFamily Olive Oil (Israel)2017
קורטינהזהב יוקרתיTerra Olivo International2016
אורגניזהבTerra Olivo International2016
אורגניזהבDomina International2016
סורי אורגניכסףArisition2016
סורי אורגניכסףBIOL ITALY2016
ברנע אורגניכסף –שמן הזית הישראלי הטוב ביותרBIOL ITALY2016
אורגניכסףAthena International2016

2019

2018

מדלית זהב לשמן הזית האורגני של סינדיאנת הגליל בתחרות ביול היוקרתית באיטליה

מדלית כסף לשמן הזית של סינדיאנת הגליל בתחרות ביול היוקרתית באיטליה

שמן הזית של סינדיאנת הגליל זכה במדלית כסף בתחרות שמן הזית ביפן

פרס העיצוב היפה ביותר הוענק לשמן האורגני של סינדיאנת הגליל בתחרות שמן הזית היוקרתית בספרד Evooleum

Extra Peaceful Olive Oil שמן הזית האורגני של סינדיאנת הגליל נבחר בין 100 שמני הזית הטובים בעולם בתחרות שמן הזית היוקרתית בספרד Evooleum

תעודת הצטיינות לתוית שמן הזית האורגני בתחרות ביול היוקרתית באיטליה

מדלית כסף לשמן הזית האורגני של סינדיאנת הגליל בתחרות בינלאומית באיטליה

מדלית זהב לשמן הזית של סינדיאנת הגליל בתחרות טרה אוליבו בישראל